[1]
D. Śnieżko, „Morowe powietrze w perspektywie uniwersalnej: Kronika, to jest historyja świata (1564) Marcina Bielskiego”, tematyikonteksty, t. 16, nr 11, s. 74–84, grudz. 2021.