[1]
M. Błaszczyk, „Emila Ciorana filozofia człowieka”, tematyikonteksty, t. 16, nr 11, s. 649–655, grudz. 2021.