[1]
E. Rokosz, „Międzynarodowy potencjał polskiej powieści dziewiętnastowiecznej – recenzja monografii zbiorowej pt. Another Canon: The Polish Nineteenth-Century Novel in World Context, pod redakcją Grażyny Borkowskiej i Lidii Wiśniewskiej”, tematyikonteksty, t. 16, nr 11, s. 642–648, grudz. 2021.