[1]
P. Pietrzak, „Genologia wobec rewolucji cyfrowej. Przypadek reportażu”, tematyikonteksty, t. 17, nr 12, s. 55–72, grudz. 2022.