[1]
S. Brucki, „Między piosenką poetycką a poezją śpiewaną – twórczość Mirosława Czyżykiewicza w perspektywie genologicznej”, tematyikonteksty, t. 17, nr 12, s. 134–145, grudz. 2022.