[1]
O. Bondarewa, „Gatunek dramatu «rewolucyjnego»: transgresje i narodowe matryce genologiczne w kontekście ukraińskich rewolucji XXI wieku”, tematyikonteksty, t. 17, nr 12, s. 182–193, grudz. 2022.