Mieszek, M. „Literackie Obrazy Epidemii O Proweniencji Szkolnej Z XVII I XVIII Wieku (wybrane Zagadnienia)”. Tematy I Konteksty, t. 16, nr 11, grudzień 2021, s. 153-68, doi:10.15584/tik.2021.9.