Śnieżko, D. „Morowe Powietrze W Perspektywie Uniwersalnej: Kronika, to Jest Historyja świata (1564) Marcina Bielskiego”. Tematy I Konteksty, t. 16, nr 11, grudzień 2021, s. 74-84, doi:10.15584/tik.2021.5.