Rokosz, E. „Międzynarodowy Potencjał Polskiej powieści dziewiętnastowiecznej – Recenzja Monografii Zbiorowej Pt. Another Canon: The Polish Nineteenth-Century Novel in World Context, Pod Redakcją Grażyny Borkowskiej I Lidii Wiśniewskiej”. Tematy I Konteksty, t. 16, nr 11, grudzień 2021, s. 642-8, https://journals.ur.edu.pl/tematyikonteksty/article/view/2918.