Garczarek, K. „O Biograficznych Aluzjach Do rzeczywistości W Poezji. Wprowadzenie Teoretycznoliterackie”. Tematy I Konteksty, t. 17, nr 12, grudzień 2022, s. 43-54, doi:10.15584/tik.2022.3.