Rokosz, Elżbieta. „Międzynarodowy Potencjał Polskiej powieści dziewiętnastowiecznej – Recenzja Monografii Zbiorowej Pt. Another Canon: The Polish Nineteenth-Century Novel in World Context, Pod Redakcją Grażyny Borkowskiej I Lidii Wiśniewskiej”. Tematy i Konteksty 16, no. 11 (grudzień 14, 2021): 642–648. Udostępniono grudzień 1, 2022. https://journals.ur.edu.pl/tematyikonteksty/article/view/2918.