[1]
Nowak, A. 2022. „GROŻĄCA SUROWA KARA” JAKO SAMODZIELNA PODSTAWA TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA PO ZMIANIE ART. 258 K.P.K. Acta Iuridica Resoviensia. 33, 115 (sty. 2022), 91–99.