[1]
Sudzina, M. 2021. Zabezpečenie dôkazu a dôkazného prostriedku podľa civilného sporového poriadku. Acta Iuridica Resoviensia. 34, 116 (wrz. 2021), 334–343. DOI:https://doi.org/10.15584/actaires.2021.3.24.