[1]
Fliszkiewicz, Z.K. 2021. Oświadczenie woli furiosus w orzecznictwie sądowo-administracyjnym. Acta Iuridica Resoviensia. 34, 116 (wrz. 2021), 69–82. DOI:https://doi.org/10.15584/actaires.2021.3.6.