[1]
Fliszkiewicz, Z.K. 2023. Oświadczenie woli furiosus w orzecznictwie sądowo-administracyjnym. Acta Iuridica Resoviensia. 34, 116 (kwi. 2023), 69–82.