[1]
Pawłowski, S. 2023. Umowa publicznoprawna – niewykorzystana szansa. Acta Iuridica Resoviensia. 35, 117 (kwi. 2023), 320–332.