[1]
Ryszkowski, K. 2022. Funkcja balkonu jako okoliczność istotna dla ustalania jego statusu własnościowego – glosa do wyroku Sądu Najwyższego (3) z dnia 6 marca 2015 r., sygn. III CSK 195/14. Acta Iuridica Resoviensia. 37, 119 (cze. 2022), 289–296. DOI:https://doi.org/10.15584/actaires.2022.2.20.