[1]
Wojcieszek, M. 2022. Administracyjnoprawne aspekty stwierdzenia zgonu. Acta Iuridica Resoviensia. 37, 119 (cze. 2022), 273–285. DOI:https://doi.org/10.15584/actaires.2022.2.19.