[1]
Wilczyński, P. 2022. Podmioty niepubliczne a decentralizacja i dekoncentracja władztwa administracji publicznej. Acta Iuridica Resoviensia. 37, 119 (cze. 2022), 260–272. DOI:https://doi.org/10.15584/actaires.2022.2.18.