[1]
Mełgieś, K. 2022. Zadania państwa związane z epidemią choroby zakaźnej. Acta Iuridica Resoviensia. 37, 119 (cze. 2022), 218–245. DOI:https://doi.org/10.15584/actaires.2022.2.16.