[1]
Krupowicz, B. 2022. Zawezwanie do próby ugodowej a przerwanie biegu przedawnienia – rozważania na kanwie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 czerwca 2021 r., sygn. II CSKP 104/21. Acta Iuridica Resoviensia. 37, 119 (cze. 2022), 163–180. DOI:https://doi.org/10.15584/actaires.2022.2.11.