[1]
Kobylski, P. 2022. Sprzeciw od decyzji kasatoryjnej. Wybrane aspekty relacji między obywatelami i administracją. Acta Iuridica Resoviensia. 37, 119 (cze. 2022), 134–144. DOI:https://doi.org/10.15584/actaires.2022.2.9.