[1]
Dzierzbicki, C. 2022. Spór pomiędzy e-Sądem a sądem właściwości ogólnej o przepisy Kodeksu postępowania cywilnego przed nowelizacją czy po nowelizacji. Acta Iuridica Resoviensia. 37, 119 (cze. 2022), 86–116. DOI:https://doi.org/10.15584/actaires.2022.2.7.