[1]
Bielecki, L. 2022. Umowa przedsięwzięcia wykonanego przez spółkę celową w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym. Zarys charakterystyki prawnej wraz z elementami statystycznej efektywności w latach 2016–2020. Acta Iuridica Resoviensia. 37, 119 (cze. 2022), 36–51. DOI:https://doi.org/10.15584/actaires.2022.2.3.