[1]
Cora, Łukasz 2022. Tajemnica adwokacka w polskim procesie karnym – w kierunku attorney-client privilege?. Acta Iuridica Resoviensia. 37, 119 (cze. 2022), 66–76. DOI:https://doi.org/10.15584/actaires.2022.2.5.