[1]
Cybulska, R. 2022. Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza jako forma współpracy mieszkańców z gminą, powiatem i województwem. Acta Iuridica Resoviensia. 37, 119 (cze. 2022), 77–85. DOI:https://doi.org/10.15584/actaires.2022.2.6.