[1]
Imioł, M. 2020. Eksperyment medyczny w ujęciu etycznym. Acta Iuridica Resoviensia (poprzednio: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza). 23, 102 (grudz. 2020), 147–160. DOI:https://doi.org/10.15584/znurprawo.2018.23.11.