[1]
Ratajczak, M.S. 2020. Konsorcjum w prawie zamówień publicznych – solidarność czynna i bierna wobec osób trzecich – w postępowaniu i na etapie realizacji umowy. Acta Iuridica Resoviensia. 23, 102 (grudz. 2020), 210–228. DOI:https://doi.org/10.15584/znurprawo.2018.23.16.