[1]
Masłowski, P. 2020. Analiza oraz ocena prawnych uregulowań z zakresu orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia sportowca jako aspekt bezpieczeństwa w sporcie. Acta Iuridica Resoviensia (poprzednio: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza). 28, 110 (grudz. 2020), 139–149. DOI:https://doi.org/10.15584/znurprawo.2020.28.11.