[1]
Bień-Węgłowska, I. 2020. Recenzja: „Współczesne problemy wykroczeń”, red. Izabela Nowicka, Agnieszka Sadło-Nowak, Szczytno 2013, ss. 464. Acta Iuridica Resoviensia. 28, 110 (grudz. 2020), 321–331. DOI:https://doi.org/10.15584/znurprawo.2020.28.22.