(1)
Nowak, A. „GROŻĄCA SUROWA KARA” JAKO SAMODZIELNA PODSTAWA TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA PO ZMIANIE ART. 258 K.P.K. AIR 2022, 33, 91–99.