(1)
Sudzina, M. Zabezpečenie dôkazu a dôkazného Prostriedku podľa civilného sporového Poriadku. AIR 2021, 34, 334–343.