(1)
Fliszkiewicz, Z. K. . Oświadczenie Woli Furiosus W Orzecznictwie sądowo-Administracyjnym. AIR 2021, 34, 69–82.