(1)
Pawłowski, S. Umowa Publicznoprawna – Niewykorzystana Szansa. AIR 2023, 35, 320–332.