(1)
Wojcieszek, M. Administracyjnoprawne Aspekty Stwierdzenia Zgonu. AIR 2022, 37, 273–285.