(1)
Wilczyński, P. Podmioty Niepubliczne a Decentralizacja I Dekoncentracja władztwa Administracji Publicznej. AIR 2022, 37, 260-272.