(1)
Mełgieś, K. . Zadania państwa związane Z Epidemią Choroby Zakaźnej. AIR 2022, 37, 218-245.