(1)
Kubicka- Grupa, Z. Przepisy Kodeksu postępowania Cywilnego regulujące postępowanie W Sprawach dotyczących Uprowadzenia Dziecka Za Granicę Wobec Zmiany rozporządzenia Bruksela IIa. AIR 2022, 37, 210–217.