(1)
Kubas , S. . Częściowe członkostwo W Organizacji międzynarodowej. AIR 2022, 37, 204-209.