(1)
Kubas, E. Zasada Demokracji I Solidaryzmu społecznego a zbiórki Publiczne. AIR 2022, 37, 196-203.