(1)
Krupowicz, B. . Zawezwanie Do próby Ugodowej a Przerwanie Biegu Przedawnienia – rozważania Na Kanwie Wyroku Sądu Najwyższego Z Dnia 17 Czerwca 2021 r., Sygn. II CSKP 104/21. AIR 2022, 37, 163-180.