(1)
Jaskuła, L. K. . Administracji Publicznej współpraca Z Prasą – Przykra konieczność Czy Szansa?. AIR 2022, 37, 117–133.