(1)
Dzierzbicki, C. Spór pomiędzy E-Sądem a sądem właściwości ogólnej O Przepisy Kodeksu postępowania Cywilnego Przed Nowelizacją Czy Po Nowelizacji. AIR 2022, 37, 86-116.