(1)
ChlipaƂa, M. . Z Problematyki Odmowy Udzielenia Aktu Uwarunkowanego Przyrzeczeniem Administracyjnym. AIR 2022, 37, 52-65.