(1)
Cora, Łukasz. Tajemnica Adwokacka W Polskim Procesie Karnym – W Kierunku Attorney-Client Privilege?. AIR 2022, 37, 66-76.