(1)
Cybulska, R. . Obywatelska Inicjatywa uchwałodawcza Jako Forma współpracy mieszkańców Z gminą, Powiatem I województwem. AIR 2022, 37, 77-85.