(1)
Ratajczak, M. S. Konsorcjum W Prawie zamówień Publicznych – solidarność Czynna I Bierna Wobec osób Trzecich – W postępowaniu I Na Etapie Realizacji Umowy. AIR 2020, 23, 210-228.