(1)
Masłowski, P. Analiza Oraz Ocena Prawnych Uregulowań Z Zakresu Orzeczeń Lekarskich O Stanie Zdrowia Sportowca Jako Aspekt bezpieczeństwa W Sporcie. AIR 2020, 28, 139-149.