(1)
Bień-Węgłowska, I. Recenzja: „Współczesne Problemy wykroczeń”, Red. Izabela Nowicka, Agnieszka Sadło-Nowak, Szczytno 2013, Ss. 464. AIR 2020, 28, 321-331.