Nowak, A. (2022). „GROŻĄCA SUROWA KARA” JAKO SAMODZIELNA PODSTAWA TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA PO ZMIANIE ART. 258 K.P.K. Acta Iuridica Resoviensia, 33(115), 91–99. Pobrano z https://journals.ur.edu.pl/zeszyty-sp/article/view/2559