Wróbel, A. (2022). NIEOBYCZAJNY WYBRYK (ART. 140 K.W.). Acta Iuridica Resoviensia, 33(115), 216–226. Pobrano z https://journals.ur.edu.pl/zeszyty-sp/article/view/2568